loader image
skip to Main Content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką cookies

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez DREWMAX, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu.
d) DREWMAX – DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 5, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000160661, NIP: 7490002138, REGON: 530619195, email: drewmax@drewmax.net.pl, nr tel. 77 481 01 22
e) Regulamin – niniejszy regulamin.
f) Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem www.drewmax.net.pl, prowadzona przez DREWMAX. Serwis obejmuje w szczególności informacje o zespole DREWMAX, zakresie oferowanych towarów i usług oraz dane kontaktowe.
g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
h) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. DREWMAX udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..) – polegającej na udostępnieniu zawartości Serwisu,
 2. Celem skorzystania z powyższej usługi, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w §2 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co następuje poprzez otwarcie witryny Serwisu w przeglądarce). Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu po jej całkowitym wykonaniu (zamknięciu witryny).
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware),
 5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: rodo@drewmax.net.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez DREWMAX.

§3
Polityka plików cookies

 1. DREWMAX za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w Regulaminie – poniżej.
 2. DREWMAX wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 3. DREWMAX wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 4. DREWMAX wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie, DREWMAX  korzysta z usługi Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).
 5. Korzystanie przez DREWMAX z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
 7.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies lub usunięcie istniejących Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania przez DREWMAX określa polityka prywatności – dostępna w ramach Serwisu pod adresem https://drewmax.net.pl/polityka-prywatnosci/
 2. DREWMAX przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

Back To Top
iso-9001 DREWMAX