skip to Main Content

Przekształcenie w Sp. z o. o.

Przekształcenie Spółki:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna

Spółkę

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Szanowni Państwo,

Wspólnicy Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka jawna podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej podejmując uchwałę w przedmiocie przekształcenia spółki jawnej, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Przekształcenie nastąpiło na podstawie odpowiedniego postanowienia
wydanego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 3
października 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt 7674/22/962.

 

 

W świetle powyższego, pragniemy podkreślić, że z dniem wydania
postanowienia, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki
spółki przekształcanej zgodnie z treścią dyspozycji art. 553 Kodeksu Spółek
Handlowych, nie uległy zmianie nadane spółce numery NIP oraz REGON.

 

W związku z powyższym wskazujemy aktualne na dzień 3 października 2022 r. dane spółki:

 

  • Firma Spółki:            DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Adres Spółki:            ul. Strzelecka 5, 47-230 Kędzierzyn Koźle
  • KRS:                              000099433
  • NIP:                               7490002138
  • REGON:                        530619195
  • Sąd Rejestrowy:      Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
  •  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby w razie potrzeby wyjaśnić wszelki szczegóły dotyczące przekształcenia.

poważaniem,

Wojciech Sąsiadek
Prezes Zarządu

Oryginalny, poświadczony elektronicznie dokument dostępny pod adresem https://drewmax.net.pl/wp-content/uploads/2022/10/Drewmax_221003_informacja_kontrahenci.pdf

 

Back To Top
iso-9001 DREWMAX