Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka jawna


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost innowacyjności oferowanych produktów i usług w wyniku wdrożenia w PW DREWMAX systemu typu B2E i B2B.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych typu B2B i B2E oraz niezbędnych środków trwałych, które pozwolą zmodernizować, przyspieszyć i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wdrożenie tych rozwiązań umożliwi podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych jak i strategicznych (krótko i długoterminowych) na podstawie pewniejszych danych i w krótszym czasie.

Wartość projektu: 834 186,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 372 331,80 zł